Каталог на стоматолозите в България

Каталог на зъболекарите в България :: Статии

 Сепарирани инструменти в канала
Клинични случаи

При всички показани случаи е използван операционен микроскоп. Смятам, че той е найполезното и необходимо помощно средство в решаването на този клиничен статус. Да виждаш или да не виждаш! това е въпросът (To see, or not to see! Thats the question основният девиз на Европейската асоциация по микроскопска стоматология).
При всеки клиничен случай се прави анализ на изброените фактори и оценка на рисковете. Задължително се прави и прогноза в трите направления ендодонтска, възстановителна и пародонтална. Задължително е да имаме поне една предоперативна рентгенография и тя да е с много добро качество. Изолацията се прави задължително с кофердам. В случаите, в които не е възможно веднага да се постави кофердам, се прави предварително временно изграждане. Следва изработването на адекватен ендодонтски достъп и осъществяване на праволинеен достъп. След което може да се пристъпи към офромяне на платформа и визуализиране на сепарирания инструмент.
В случаите, в които е възможно да бъде байпасиран и да се обработи адекватно останалата част от канала, може да се планира включването му в окончателната обтурация на канала, ако рискът от усложнения при изваждането му е прекалено голям.
Във всички случаи, в които е възможно отстраняването му без голяма доза риск, се предпочита цялостното му премахване от канала.
Ако фрагментът блокира канала и не е възможно да се байпасира, следва фазата на откопаване. Повечето водещи автори препоръчват това да се прави със специални ултразвукови накрайници. В моята практика аз открих, че за мен много подобре работят обикновените Uпили (тези на Satelec, NSK или Many).
Това, което отчитам като предимство, е, че те са потънки и видимостта е подобра, мога да ги направя силно агресивни (като срежа върха им), ако имам нужда да отнема дентин и мога да ги поставя успоредно до сепарирания фрагмент, при което ултразвуковата вълна действа с поголяма ефективност. Откакто прилагам този метод, намалих значително времето, за което ги отстранявам.
Системите за отстраняване имат един съществен недостатък изискват повече отнемане на дентин и затова ги използвам много рядко. Все пак те си остават необходим помощен инструментариум за практика с ендодонтска насоченост.
В днешно време все порядко ми се налага да ги използвам и все повече разчитам само и единствено на УЗ


 

Случай 1
Сепарирана е хедстрьом пила в областта на апекса на палатиналния канал на зъб 16.
В случая използвах IRS System, защото върхът на пилата беше излязал извън апикалния отвор и фрагментът се движеше свободно във всички посоки. Това не позволяваше на УЗ да го отвие.


 

Случай 2
Сепарираният инструмент се оказа Раш пила. В този случай използвах Masseran kit на Micro Mega. Предимството на Masseran kit е в това, че държи значително поздраво. Апикалната част на Канала е запечатана с МТА Прорут на Дентсплай. Пациентката е насочена обратно към лекуващия я зъболекар за завършване на лечението.


 

Случай 3
Изключително ефикасна и много евтина е системата с модифицирана игла и цианоакрилатно лепило (абсолютно същата е идеята и на системата Cancellier SybronEndo). Допълнителният отвор служи там да се постави лепилото, след което иглата се въвежда в канала и трябва да обхване поне 1 mm от края на сепарирания инструмент. Изчаква се минимум 5 минути, за да се втвърди лепилото и тогава с пеан (кохер) или друг подходящ инструмент хващаме иглата и се опитваме да отвием и извадим фрагмента. Този метод е използван при клиничен случай 3 (сн. 1а).
Зъб 36 с периодонтитна симптоматика, сепарирано лентуло и апикална лезия. Сепарирното лентуло е отстранено с помощта на
модифицирана игла и цианоакрилатно лепило (сн. 1-5).
Сн. 1а


 

Случай 4
В случаите, в които не разполагаме с някоя от фабричните системи, можем да си направим такава с подръчни материали. Използвал съм част от мускулна игла, К-файл пила и пеан (или кохер). Тръбичката се поставя върху върха на сепарирания инструмент и се придържа с помощта на кохера. След това с помощта на пилата, която въвеждаме в тръбичката, заклиняваме сепарирания фрагмент и можем да го извадим (сн. 1 и 2).


 

Случай 5
Сепариран разширител в апикалната трета. Отстраняването е направено само с помоща на УЗ.

автор: д-р Иван Йовчев
www.yovdent.com